Interaktivt gulv

Det interaktive gulv bruges til at lave fysisk og kognitiv træning for borgeren. Borgeren kan få trænet hukommelsen, samtidig med at han/hun går rundt på gulvet. Teknologien kan også anvendes til at skabe fællesskab mellem brugerne, øge deres sociale kompetencer og tilskynde til aktiv deltagelse.

 

 

 

Sidst opdateret: 16.09.2017