Samtykkeerklæring

Du kan give samtykke til at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold mens du opholder dig på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen.
Sidst opdateret: 17.09.2017