Samarbejde

Pårørende

Pårørende kan komme og gå som de vil under hensyntagen til vores daglige rytme.

Kontaktperson

Ved indflytningen får du og din familie tildelt kontaktperson, som har til opgave at tilrettelægge de daglige fornødenheder og gøremål. Det er også kontaktpersonens opgave at formidle så tæt et samarbejde som muligt mellem dig, dine pårørende og Toftegården.

Vurdering af behov

I forbindelse med indflytningen vil der blive lavet en vurdering af dine behov, med henblik på hvilken hjælp du skal have tildelt. Denne hjælp revurderes løbende.

Livshistorie

Vi vil bede dig skrive din livshistorie evt. i samarbejde med dine pårørende. Det er et godt redskab, så vi kan komme til at kende dig og dine behov. Ud fra disse oplysninger har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for at lave en god døgnrytme og realistiske mål for din pleje. Vi vil ligeledes lave en helhedsbeskrivelse med henblik på så optimal pleje som mulig.

Læge, tandlæge og frisør

Du kan fortsat bruge din egen læge, tandlæge, fodplejer, frisør osv.

Bruger- og pårørenderåd

Vi har et bruger- og pårørenderåd på Toftegården, som består af beboere og pårørende. Dets formål er at varetage beboernes interesser. Hvis du ønsker yderligere information, kan du få udleveret en pjece hos personalet eller læse mere om bruger- og pårørenderådet her.

Sidst opdateret: 22.09.2017