Dagligdagen på Toftegården

I dagligdagen på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården har vi fokus på hverdagsaktiviteter, der aktiverer vores beboere og skaber afveksling i hverdagen. Vores motto er, at alle kan være med uanset niveau. Derfor tilbyder vi meningsfulde aktiviteter, der er afstemt således, at de både støtter og udfordrer den enkelte beboers ressourcer. 

Du kan læse mere om Pleje- og Omsorgscenter Toftegårdens mange aktivitetstilbud her.

Stjernestunder:

Selvom hverdagen på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården er præget af et aktivt hverdagsliv, er vores målsætning også, at skabe unikke stjernestunder for vores beboere. Dette sker med udgangspunkt i den særlige klippekortsordning, der sikrer ældre borgere en ekstra halv times pleje og omsorg om ugen. Dette tiltag gør det mulig for os at forsøde vores beboeres hverdag med ekstra oplevelser, pleje eller lignende, der ligger ud over det den enkelte beboer er visiteret til. 

Sidst opdateret: 22.09.2017